Zaregistrujte
si šošovky

Ku každému páru šošoviek NuPolar a Drivewear je dodávaná karta pravosti, ktorá umožňuje overiť, či ste si zakúpili originálne značkové šošovky. Môžete sa tiež zapojiť do súťaže o nový iPad.
Riaďte sa nasledujúcimi inštrukciami:

Enter your code here:
Verify Authenticity
© Copyright Younger Optics