Vyskúšajte, ako uvidíte so šošovkami NuPolar

NuPolar video – úvod do polarizačných šošoviek

NOVÁ Infinite Grey séria


Vyskúšajte aplikáciu NuPolar na tablete

Inteligentné samozafarbovacie polarizačné šošovky

Vyskúšajte aplikáciu NuPolar na tablete

© Copyright Younger Optics